กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ธ.ค. 2564 20:42 ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ แก้ไข pk02-06_กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 ส.ค. 2564 01:22 anurak khophadung แนบ รายละเอียดประกอบงบการเงินขึ้นเวป(1).pdf กับ รายละเอียดประกอบการบัญชี กรกฎาคม 2564
4 ส.ค. 2564 01:22 anurak khophadung สร้าง รายละเอียดประกอบการบัญชี กรกฎาคม 2564
29 ก.ค. 2564 00:34 anurak khophadung แก้ไข การคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
29 ก.ค. 2564 00:34 anurak khophadung แก้ไข การคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
24 ก.ค. 2564 06:14 Mongkon Chanadee แก้ไข pk04-04_นโยบายและแผนงาน
24 ก.ค. 2564 06:09 Mongkon Chanadee แก้ไข pk04-04_นโยบายและแผนงาน
24 ก.ค. 2564 06:07 Mongkon Chanadee แก้ไข หน้าหลัก
24 ก.ค. 2564 00:56 Mongkon Chanadee แก้ไข หน้าหลัก
24 ก.ค. 2564 00:56 Mongkon Chanadee แนบ 2021-07-11 ประกาศปิดโควิด 24 กค_1.jpg กับ หน้าหลัก
21 ก.ค. 2564 22:41 anurak khophadung แก้ไข การคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
21 ก.ค. 2564 22:40 anurak khophadung แนบ ประกาศลดค่าเทอม 12564.JPG กับ นโยบายการคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
21 ก.ค. 2564 22:40 anurak khophadung แนบ Scan 22 Jul 2564 BE, 09.25.JPG กับ นโยบายการคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
21 ก.ค. 2564 22:40 anurak khophadung สร้าง นโยบายการคืนและปรับลดอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
16 ก.ค. 2564 07:28 Mongkon Chanadee แก้ไข จดหมายข่าวฉบับที่ 43/2564 : ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียน.ภูเขียวรุ่นที่ 67 และรุ่นที่ 70 มอบพัดลมโคจรจำนวน 26 ตัว และสายไฟขนาด VAF 2 x 1.5 SQ.MM.ให้แก่โรงเรียนภูเขียวเพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น
16 ก.ค. 2564 07:27 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-43 นร มอบอนุสรณ์.jpg กับ Untitled Post
16 ก.ค. 2564 07:27 Mongkon Chanadee สร้าง Untitled Post
16 ก.ค. 2564 07:26 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-42 ประชุม สมส.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 42/2564 : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก และหารือข้อราชการต่าง ๆ
16 ก.ค. 2564 07:26 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 42/2564 : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก และหารือข้อราชการต่าง ๆ
16 ก.ค. 2564 07:25 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-41 ปฐมนิเทศครู และนักศึกษาฝึกสอน.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่คุณครูที่ย้ายมาใหม่ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
16 ก.ค. 2564 07:25 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่คุณครูที่ย้ายมาใหม่ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
16 ก.ค. 2564 07:24 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-43 นร มอบอนุสรณ์.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2564 : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ก.ค. 2564 07:24 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-40 ครูผู้ไม่มีวันลา.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2564 : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ก.ค. 2564 07:24 Mongkon Chanadee สร้าง จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2564 : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ก.ค. 2564 07:22 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-39 ปปช.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 39/2564 : โรงเรียนภูเขียวรับการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า