ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ทดแทนบุญคุณสถาบัน

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:27 ]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดผ้าป่าการศึกษาทดแทนบุญคุณสถาบัน 70 ปีโรงเรียนภูเขียว สำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุการโกวิท ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผักปังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธิ ผ้าป่าการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียน สรุปยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 453,771.75 บาท ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้โรงเรียนภูเขียวเรียนเชิญครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชนร่วมผ้าป่าการศึกษาอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ

Comments