กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์5 ธ.ค. 2562 18:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 19:00 ]
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมงานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว กำหนดการในเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี และจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


Comments