เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 ต.ค. 2562 08:33โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 08:34 ]
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนภูเขียวเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนภูเขียวกล่าวต้อนรับนักเรียนและชี้แจงการเปิดภาคเรียน เรื่องระเบียบ เครื่องแต่งกาย การเข้าแถว และการจอดรถบริเวณหน้าประตูโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนได้รับทราบComments