ประชุมประจำเดือน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ต.ค. 2562 05:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 05:51 ]
   วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียวทุกท่านได้ประชุมประจำเดือน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว โดยแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

      

      
Comments