มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์ 2561

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:30โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 23:39 ]
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์" ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ผู้อำนวยการศิริวรรณ  อาจศรี, คุณครูสังวาลย์  นาถวิล, คุณครูอัมพร  นาคคำ, คุณครูรังสรรค์  ไพศาลพงศ์, คุณครูประไพรัตน์  เจริญทัศน์, คุณครูเปรียว  ปลอดโคกสูง, คุณครูเจริญ  พรมทอง, คุณครูศรีอุบล  พรประไพ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว


       

       

       
Comments