ขอเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจ้าพ่อแสนคำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:12โดยpatcharin kwama
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจ้าพ่อแสนคำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณรอบหนองผักปัง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เริ่มงาน 07.30 น.
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียน 20 บาท
- บุคลลากร 100 บาท
สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Comments