นักเรียนโรงเรียนภูเขียวร่วมมุทิตาจิต ร้องเพลงและกล่าวขอขมาแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์20 พ.ย. 2561 22:28โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 22:38 ]
วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์" ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ผู้อำนวยการศิริวรรณ  อาจศรี, คุณครูสังวาลย์  นาถวิล, คุณครูอัมพร  นาคคำ, คุณครูรังสรรค์  ไพศาลพงศ์, คุณครูประไพรัตน์  เจริญทัศน์, คุณครูเปรียว  ปลอดโคกสูง, คุณครูเจริญ  พรมทอง, คุณครูศรีอุบล  พรประไพ ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนภูเขียวร่วมมุทิตาจิต ร้องเพลงและกล่าวขอขมาแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
Comments