ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

โพสต์9 มี.ค. 2564 01:38โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2564 01:40 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูโรงเรียนภูเขียว ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูถิ่น กุดกังวล, นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์, นายขจร ผลภิญโญ, และนายสมควร ชนะภู ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านด้วย
Comments