ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ประชุมประจำเดือน

โพสต์18 มิ.ย. 2561 21:05โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2561 21:06 ]
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียวทุกท่านได้ประชุมประจำเดือน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว โดยได้มอบของขวัญให้กับคณะครูเนื่องในวันคล้ายวันเกิด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

       

       

https://drive.google.com/open?id=1nfi4W_EV0yU0Ie7Oa0euUX3qVxClZ1gS


Comments