ขอร่วมบริจาคกับผู้มีจิตศรัทธาในการเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียนภูเขียว

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:51โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 22:54 ]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ได้ขอร่วมบริจาคกับผู้มีจิตศรัทธาในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างโดมหน้าเสาธง ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนภูเขียว สพม.30 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร Math staff ขอบคุณท่าน สจ.โฆษิต เร่งไพบูลย์วงษ์ และรถขบวนแห่จากอดุลย์อิเลคโทรนิค เทศบาลภูเขียว รวมยอดบริจาคในครั้งนี้ 27,936 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เทอญ

            

https://drive.google.com/open?id=16xBWmYN8UmBuwgPlljtzLkMT88Esw6lT


Comments