https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/group32

ส่งมอบศาลาทรงไทย รวมใจชาว ภข.

โพสต์25 มี.ค. 2564 05:52โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลทั่วไปร่วมส่งมอบศาลาทรงไทย รวมใจชาว ภข. มูลค่า 120,000 บาท ให้กับโรงเรียนภูเขียว ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ประมวลรูปภาพ >> https://photos.app.goo.gl/ycysvMRhDSZuA6Q28
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

โพสต์9 มี.ค. 2564 01:38โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2564 01:40 ]

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูโรงเรียนภูเขียว ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูถิ่น กุดกังวล, นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์, นายขจร ผลภิญโญ, และนายสมควร ชนะภู ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านด้วย
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:31โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 07:14 ]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ สมาชิกกิตติมศักดิ์ นายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ นายสวาท งอกคำ นางสายสมร สุทินฤกษ์ และนายทวีศักดิ์ ลุนแจ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ประมวลรูปภาพ

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ทดแทนบุญคุณสถาบัน

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:27 ]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดผ้าป่าการศึกษาทดแทนบุญคุณสถาบัน 70 ปีโรงเรียนภูเขียว สำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุการโกวิท ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผักปังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธิ ผ้าป่าการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียน สรุปยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 453,771.75 บาท ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้โรงเรียนภูเขียวเรียนเชิญครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชนร่วมผ้าป่าการศึกษาอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ

ยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:54โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 19:54 ]

โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมงานเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูทรงคุณค่าที่มาจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมวันครูครั้งที่ 64

โพสต์18 ม.ค. 2563 18:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 20:13 ]

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 โดยในภาคเช้ามีพิธีสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู สพม.30

กิจกรรมวันปีใหม่

โพสต์18 ม.ค. 2563 18:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมวันปีใหม่

ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ มอบทุนการศึกษา

โพสต์6 ธ.ค. 2562 01:20โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 01:20 ]

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณ ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์5 ธ.ค. 2562 18:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 19:00 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมงานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว กำหนดการในเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี และจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


1-10 of 52