เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ

โพสต์3 พ.ค. 2563 21:00โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2563 21:17 ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะ
ตำแหน่ง          : ครู
วิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
E-mail : preechakorn.p@phukhieo.ac.th
Comments