ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี

โพสต์17 มิ.ย. 2564 21:34โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2564 21:38 ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
ตำแหน่ง          : ครู
วิทยฐานะ         : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
E-mail : janpen.s@phukhieo.ac.th
Comments