เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม

โพสต์16 เม.ย. 2564 04:52โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2564 20:47 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม
ตำแหน่ง              : ครู
วิทยฐานะ             : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
E-mail : suchart.k@phukhieo.ac.th
Comments