นางวงเดือน ดลประสิทธิ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:00โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:01 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : wongduean.d@phukhieo.ac.th

Comments