นางชุติมา สุราสา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์4 มิ.ย. 2561 18:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:22 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางชุติมา สุราสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : chutima.s@phukhieo.ac.th

Comments