ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี

โพสต์17 มิ.ย. 2564 21:34โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2564 21:35 ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
ตำแหน่ง          : ครู
วิทยฐานะ         : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
E-mail : janpen.s@phukhieo.ac.th

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี

โพสต์17 มิ.ย. 2564 21:34โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2564 21:38 ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
ตำแหน่ง          : ครู
วิทยฐานะ         : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
E-mail : janpen.s@phukhieo.ac.th

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม

โพสต์16 เม.ย. 2564 04:52โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2564 20:47 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม
ตำแหน่ง              : ครู
วิทยฐานะ             : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
E-mail : suchart.k@phukhieo.ac.th

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ

โพสต์3 พ.ค. 2563 21:00โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2563 21:17 ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะ
ตำแหน่ง          : ครู
วิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
E-mail : preechakorn.p@phukhieo.ac.th

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

โพสต์20 พ.ย. 2561 20:28โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 20:29 ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนภูเขียวได้ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

       

https://drive.google.com/open?id=1eQ4YfwfFw-PwrlBmuN1OCZqv9bODMHva

นางวงเดือน ดลประสิทธิ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:00โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:01 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : wongduean.d@phukhieo.ac.th

นางปารัชญ์ เรียกจำรัส เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:08โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:53 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : parach.t@phukhieo.ac.th

นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:05โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:06 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางสายสมร  เกษมภูมิเจริญพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : saisamorn.k@phukhieo.ac.th

นางชุติมา สุราสา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์4 มิ.ย. 2561 18:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:22 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางชุติมา สุราสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : chutima.s@phukhieo.ac.th

1-9 of 9