ประมวลภาพ การอบรม STEM Education Thailand โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ต้น)

โพสต์6 พ.ค. 2561 20:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 01:41 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประมวลภาพ การอบรม STEM Education Thailand
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ต้น)
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ( สพม.30 )


          

          

https://drive.google.com/drive/folders/1cGqy8Mi7R-RLOGJbtgP7Nryj2LeepnsK?usp=sharing


Comments