การอบรม STEM Education Thailand โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ปลาย)

โพสต์6 พ.ค. 2561 20:43โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 20:44 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
การอบรม STEM Education Thailand
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ปลาย)
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ( สพม.30 )

          

         

       

https://drive.google.com/open?id=1NeZYMcuZpRUU2-ZRo8q0E7NnOnl34AlC


Comments