เว็บไซต์ STEM Education ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนภูเขียว 

รายชื่อครูผู้เข้าอบรม STEM ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนภูเขียว
[ รายชื่อ ม.ต้น ]     [ รายชื่อ ม.ปลาย ]


Online STEM Education Thailand ปีการศึกษา 2562 ม.ต้น

โพสต์24 ต.ค. 2562 07:24โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 07:24 ]

Online STEM Education Thailand ปีการศึกษา 2562 ม.ต้น

Online การอบรมครูทางไกล
STEM Education Thailand ปีการศึกษา 2562
  

อบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" 9 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า)


อบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" 9 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย)

 

อบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" 10 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า)


อบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" 10 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย)

  

อบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" 11 พฤษภาคม 2562 ‎(ภาคเช้า)‎

 

อบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว" 11 พฤษภาคม 2562 ‎‎(ภาคบ่าย)‎

 
  
 

Online STEM Education Thailand ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2562 20:21โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 20:37 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

Online การอบรมครูทางไกล
STEM Education Thailand ปีการศึกษา 2561
 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 พ.ค. 2561 ‎(ภาคเช้า)‎

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 พ.ค. 2561 (ภาคบ่าย)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 พ.ค. 2561 (ภาคเช้า)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 พ.ค. 2561 ‎‎‎(ภาคบ่าย)‎‎‎

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 พ.ค. 2561 ‎(ภาคเช้า)‎

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 พ.ค. 2561 (ภาคบ่าย)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 เม.ย.2561 (ภาคเช้า)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 เม.ย.2561 (ภาคบ่าย)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 เม.ย.2561 (ภาคเช้า)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 เม.ย.2561 (ภาคบ่าย)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 เม.ย.2561 (ภาคเช้า)

 

การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 เม.ย.2561 (ภาคบ่าย)รายชื่อครูผู้เข้าอบรม STEM ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2562 20:20โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 20:20 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


รายชื่อครูผู้เข้าอบรม STEM ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนภูเขียวประมวลภาพ การอบรม STEM Education Thailand โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ต้น)

โพสต์6 พ.ค. 2561 20:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 01:41 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประมวลภาพ การอบรม STEM Education Thailand
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ต้น)
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ( สพม.30 )


          

          

https://drive.google.com/drive/folders/1cGqy8Mi7R-RLOGJbtgP7Nryj2LeepnsK?usp=sharing


การอบรม STEM Education Thailand โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ปลาย)

โพสต์6 พ.ค. 2561 20:43โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 20:44 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

การอบรม STEM Education Thailand
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล ศูนย์โรงเรียนภูเขียว (ม.ปลาย)
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ( สพม.30 )

          

         

       

https://drive.google.com/open?id=1NeZYMcuZpRUU2-ZRo8q0E7NnOnl34AlC


1-5 of 5