กว่าจะเป็นผ้าถุงลายกระจับบ้านหนองดินดำ

โพสต์17 ก.ย. 2562 05:58โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2562 06:19 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

     "กว่าจะเป็นผ้าถุงลายกระจับบ้านหนองดินดำ" ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ประกอบรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study : IS) จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผ้าถุงลายกระจับ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าถุงลายกระจับ มีขั้นตอนการทอที่ต้องใช้ฝีมือ มีความละเอียด สวยงาม มีการทอกันอยู่ทั่วไปของแม่บ้าน ใช้ในการสวมใส่ ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ สร้างอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงของบ้านหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาข้อมูลโดย สุกานดา สีน้ำย้อม, สุขนิษา กำลังยง, อชิรญาณ์ อาจวงษ์ และครูที่ปรึกษา คุณครูเพลินทิพย์ หงษ์หิน, คุณครูจันทร์เพ็ญ แสงภักดี, คุณครูสุกัญญา นาจุ้ย และอำนวยการโดย นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30รายงาน
เรื่อง กว่าจะเป็นผ้าถุงลายกระจับบ้านหนองดินดำ
Comments