โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School

โพสต์29 ม.ค. 2563 22:20โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2563 22:31 ]
วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปรุง การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องนโยบายและแผนงานโรงเรียนภูเขียว
Comments