การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ : DLIT

โพสต์3 ธ.ค. 2562 18:22โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 20:22 ]
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information technology DLIT) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนภูเขียว เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีสื่อและเครื่องมือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างแบบสอบถามอนนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ และการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียนComments