การอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online

โพสต์1 พ.ย. 2562 00:09โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2562 01:18 ]
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนภูเขียวจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online โรงเรียนภูเขียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ  จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนภูเขียว
Comments