การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โพสต์24 ต.ค. 2562 06:19โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 06:25 ]
   วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียวอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยได้รับความรู้จากวิทยากร นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

      

       


Comments