นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2561 22:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 22:44 ]
วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนูเขียวได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา "เสาะหาเรื่องราวดีดี" ณ ห้องประชุมทรายคำโรงเรียนภูเขียว


       


Comments