กิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ"

โพสต์24 ก.พ. 2563 18:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:02 ]
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว เพื่อพัฒนาศักยภาพและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ ให้นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง รู้จักคิด รู้จักเลือกตัดสินใจ วางแผนเป้าหมายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/QNc1qnauMBPjtrdb7

Comments