ประกาศเสนอราคาเรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

โพสต์16 ต.ค. 2563 06:39โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

     ด้วยโรงเรียนภูเขียวจะดำเนินการปรับปรุงรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อโรงเรียน จึงขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามประกาศติดต่อที่สำนักงานกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเขียว ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 (เวลาราชการ) โทรศัพท์ 0951854936

Comments