ประกาศจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ

โพสต์16 ต.ค. 2563 06:38โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง โรงเรียนภูเเขียว ประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2563 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำรักงานบริหารบุคคล ตามวันและเวลาดังกล่าว

------> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวันและเวลาที่จะทดสอบ
------> ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแลขึ้นบัญชี้ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างประเทศ

Comments