pk04-06_งานพัสดุ


ประกาศเสนอราคาเรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

โพสต์16 ต.ค. 2563 06:39โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน

     ด้วยโรงเรียนภูเขียวจะดำเนินการปรับปรุงรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อโรงเรียน จึงขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามประกาศติดต่อที่สำนักงานกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเขียว ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 (เวลาราชการ) โทรศัพท์ 0951854936

ประกาศจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ

โพสต์16 ต.ค. 2563 06:38โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง โรงเรียนภูเเขียว ประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2563 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำรักงานบริหารบุคคล ตามวันและเวลาดังกล่าว

------> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวันและเวลาที่จะทดสอบ
------> ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแลขึ้นบัญชี้ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างประเทศ

1-2 of 2