กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์18 ต.ค. 2563 19:02โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 19:10 ]
นายกิษดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บูรณาการสู่กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในโครงการ One Classroom One Project (OCOP) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว


Comments