กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:22โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 20:27 ]
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการที่ดูแลและรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ และจากการตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมฯ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รูปภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 >> คลิกที่นี่Comments