กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์20 ม.ค. 2562 20:27โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 20:29 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเขียว วันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภูเขียว 


     

                    
     
        

Comments