กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์20 ม.ค. 2562 22:10โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 22:10 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ ค่ายฝึกเยาวชน ร.8 พัน 2


[ประมวลภาพ]

     

                         

Comments