กิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6-7 มีนาคม 2564

โพสต์20 มี.ค. 2564 21:15โดยrapeephanan chatharn
โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนภูเขียว เป็นค่ายแบบไม่พักแรม 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

Comments