ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

โพสต์18 ก.พ. 2564 00:52โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2564 00:53 ]
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ตำแหน่ง ครู ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ


Comments