นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 
นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์ / นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

ติดต่อ / ประสานงาน ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 4 ห้อง 401

https://drive.google.com/file/d/1vq6ChqchWG2hpxpaoqChhV31z3iuKaJ6/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LM0Sc1zVYqU0RJ5q3Cmvs2tQBz8JmD3bDLqzfIllQ28

https://drive.google.com/file/d/1e_JE5aiEqNVYh8mt9pQEV1402RrxVkvm/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SBkC6GlZi13BqK8NADdB7QKLSFiVOeEcLNluXfFtKY
https://drive.google.com/drive/folders/1L-6BUq37hwUN5mIx6shJD-4Yu8Lbv7AI?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2fcOTvFrKvfYqSUo0vm57YNIyOzVBFhGOGTjrTWta0

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์16 มิ.ย. 2564 21:34โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2564 21:38 โดย samsam @teemalai ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


เริ่มเข้ากิจกรรมชุมนุมวันนี้นะครับ...

นักเรียนที่ยังไม่สมัครชุมนุมให้ติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน หรือติดต่อคุณครูธีระพงษ์ (ครูแซม) ที่อาคาร 2 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ชั้นบนสุด

กิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6-7 มีนาคม 2564

โพสต์20 มี.ค. 2564 21:15โดยrapeephanan chatharn

โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนภูเขียว เป็นค่ายแบบไม่พักแรม 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

โพสต์18 ก.พ. 2564 00:52โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2564 00:53 ]

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ตำแหน่ง ครู ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ


กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์18 ต.ค. 2563 19:02โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 19:10 ]

นายกิษดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บูรณาการสู่กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในโครงการ One Classroom One Project (OCOP) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:12โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 01:20 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
เลขที่ 163 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ส.ค. 2563 05:42โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 05:42 ]

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีครูผู้นำกลุ่มยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี และต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว


แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 00:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 01:14 ]

ประกาศรายโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น www.phukhieo.ac.th
เริ่มเปิดระบบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.30 น.
พิธีสวนสนามปฏิญาณตน หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว

โพสต์26 ม.ค. 2563 20:10โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 20:40 โดย samsam @teemalai ]

วันที่ 27 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีสวนสนามปฏิญาณตน หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ประมวลรูปภาพ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:22โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 20:27 ]

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการที่ดูแลและรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ และจากการตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมฯ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รูปภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 >> คลิกที่นี่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร

โพสต์8 ธ.ค. 2562 19:53โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 20:03 ]

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภูเขียวได้จัดกำลังร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกองพันสวนสนามจากโรงเรียนภูเขียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองพันเดินสวนสนาม โดยมี ผกท.สุชาติ คำนกคุ้ม เป็นผู้บังคับกองพัน ในนามกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภูเขียวขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้


1-10 of 19