แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 พ.ย. 2562 02:30โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 02:31 ]
คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 494/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562