แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์10 พ.ย. 2562 20:49โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 20:50 ]
คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 184/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Comments