แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของบุคลากร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 พ.ค. 2561 19:06โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 19:28 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 199/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ของบุคลากร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2561
Comments