การประชุมปฏิบัติการ ว20-ว21-ว22 สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง

โพสต์3 พ.ค. 2561 05:08โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2561 05:11 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูเขียว
ที่จะเข้ารวมการประชุมปฏิบัติการ ว20-ว21-ว22
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง)
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ หองทรำยคำ
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
3 พ.ค. 2561 05:08
Comments