แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

- คำสั่งโรงเรียนภูเขียว ที่ 193/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561 [ ไฟล์คำสั่ง ]
- คำสั่งโรงเรียนภูเขียว ที่ 627/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 [ ไฟล์คำสั่ง ]


ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มี.ค. 2564 23:06โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2564 23:10 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 100/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ม.ค. 2564 00:54โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 00:55 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 8/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ต.ค. 2563 00:37โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2563 00:40 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 384/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 02:02โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 02:09 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 280/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 ก.พ. 2563 23:35โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 23:56 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 83/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์25 ธ.ค. 2562 04:33โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2562 04:34 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 594/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม

โพสต์25 ธ.ค. 2562 04:22โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2562 04:23 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคมแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 พ.ย. 2562 02:30โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 02:31 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 494/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

โพสต์18 พ.ย. 2562 02:08โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 02:14 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว

รวบรวมคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ
ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคมแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์10 พ.ย. 2562 20:49โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 20:50 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 184/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1-10 of 17