ระบบงานธุรการเป็นระบบในสำนักงาน
ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานธุรการได้
******
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


คำสั่งโรงเรียนภูเขียว

ระบบเลขที่คำสั่งโรงเรียนภูเขียว 2564
คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 100/2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


  ส่ง 23 มี.ค. 2564 23:10 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 8/2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 18 ม.ค. 2564 00:55 โดย samsam @teemalai
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 384/2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ส่ง 21 ต.ค. 2563 00:40 โดย samsam @teemalai
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 280/2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ส่ง 20 ส.ค. 2563 02:09 โดย samsam @teemalai
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
  ที่ 83/2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


  ส่ง 12 ก.พ. 2563 23:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »