งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

โพสต์3 ม.ค. 2562 20:44โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 20:44 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนภูเขียวนำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 รายการ ผลการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคจำนวน 5 รายการ เหรียญทอง 12 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ

          

Comments