การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โพสต์10 ก.ค. 2563 23:28โดยalitsa Khwuansiri
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Panadda Charoensilp,
10 ก.ค. 2563 23:30
ą
alitsa Khwuansiri,
10 ก.ค. 2563 23:28
Comments