นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
yenchai.w@phukhieo.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โพสต์10 ก.ค. 2563 23:28โดยalitsa Khwuansiri

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์21 ธ.ค. 2562 15:42โดยalitsa Khwuansiri   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 21:14 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี   การศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.ต้น)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กชายคุณานนต์  จำนงศ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรกิตต์  ผาดจันทร์
3. เด็กชายโกสินทร์  หลักม่วง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ม.ต้น)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  เฉยเฉลียง

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.ปลาย)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. นางสาวจุไรรัตน์  จำนงค์ศรี
2. นายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
3. นายวันมงคล  ทองระย้า
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ

การแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.ปลาย)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1. นางสาวกัญญาวีร์  รบไพรินทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทะสี
3. นางสาววิลาสินี  สำราญ

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ

งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 พ.ย. 2562 03:02โดยalitsa Khwuansiri   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2562 15:20 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 5 รายการ และผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 4 รายการ คือ
 1. การจัดสวนชื้น
 2. การจัดสวนแก้ว
 3. การจักสานไม่ไผ่ ม.ต้น
 4 .การจักสานไม้ไผ่
ม.ปลาย

อบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online โรงเรียนภูเขียว

โพสต์31 ต.ค. 2562 01:18โดยalitsa Khwuansiri   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 01:30 ]งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

โพสต์3 ม.ค. 2562 20:44โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 20:44 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนภูเขียวนำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 รายการ ผลการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคจำนวน 5 รายการ เหรียญทอง 12 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ

          

พิธีเปิดโครงการ "สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

โพสต์11 มิ.ย. 2561 04:13โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:18 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)" ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการความคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ โดยเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

        

        

https://drive.google.com/open?id=1ZkWUkjd4hZZ3FCGWyWcoLFjqloLmj8Ocเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์5 ก.พ. 2561 22:45โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 22:45 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับมอบ เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่รายการ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 และการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี


https://drive.google.com/open?id=14A0Z3xr04qu9HSM3z_SYzQOtgIb7a8ay


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:24โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2560 01:24 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560  จ.ขอนแก่น

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:21โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 23:22 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
รายการการสร้างการ์ตูน Animation 2D ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น

1-9 of 9