Art Echibitions_2020 @Phukhieo School

โพสต์24 ก.พ. 2563 18:45โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 18:49 ]
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแสดงผลงานด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการร้อง ด้านการเต้น การรำ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงผลงาน

ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/N2JqPRWzkMx7ScSX6Comments