สรุปเหรียญรางวัลกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

โพสต์21 ธ.ค. 2560 23:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 22:45 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
สรุปเหรียญรางวัลกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42
ประจำปี  2560

ที่

ชนิดกีฬา

ประเภท

เหรียญรางวัล

ผู้ฝึกสอน

1

ฟุตบอล

14 ปีชาย

ทองแดง

นายชุมพล  แก้วมณี

นายเจริญ  ราคาแก้ว

นายจักรกฤษณ์  มีศิลป์

นายประวิทย์  ภูทัดทาน

2

ฟุตซอล

18  ปีหญิง

ทอง

นายปกาศิต  คมคาย

นายฉัตรชัย  จันทร์ดี

นายดุสิต  ทองวรรณ

นายดวงดี  โชติสุภาพ

นายอาคม  โชคบัณฑิต

3

บาสเกตบอล

18  ปีหญิง

ทองแดง

นางสาวฉวีวรรณ  แดนละลม

นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ

ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์  เกียนแก้ง

นางสาววริศรา  ปลายชัยภูมิ

4

วอลเลย์บอลในร่ม

16  ปีชาย

ทอง

นายเจริญ  พรมทอง

นางเทพา  พรมทอง

นายสมควร  ชนะภู

นายรุ่งอรุณ  ห่อไธสง

18 ปีชาย

เงิน

14 ปีชาย

เงิน

5

วอลเลย์บอลชายหาด

16  ปีหญิง

ทอง

นายเอนก  สีหาแสน

นางสาวกัณฐกาญจน์  แสงบุญเกิด

18  ปีหญิง

เงิน

6

มวยสากลสมัครเล่น

ไม่เกิน 51 ชาย

ทอง

นายเฉลิมเกียรติ  ฦๅชา

นายธนชน  กุดหอม

นายรัชพล  จันทร์สว่าง

นางสาวฐานิตา  อู่เจริญ

ไม่เกิน 75 ชาย

เงิน

ไม่เกิน 61 หญิง

ทองแดง

ไม่เกิน 45 หญิง

ทองแดง

7

กรีฑา

 

 

 

 

 

 

กรีฑา

ผลัด 4x100

16  ปีชาย

ทอง

นายรังสรรค์  ไพศาลพงศ์

นางสังวาลย์  นาถวิล

นางสุนันทา  ภิรมไกรภักดิ์

นายปรีชากร  ภาชนะ

นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์

ว่าที่ ร.ต.สุชาติ  คำนกคุ้ม

นายอริยะ  ขวัญทรง

ผลัด 4x400

16  ปีชาย

ทอง

ผลัด 4x400

14  ปีชาย

ทอง

วิ่ง 400

16  ปีชาย

ทอง

วิ่งข้ามรั้ว

16  ปีชาย

ทอง

วิ่ง 5,000

16  ปีชาย

ทอง

วิ่งข้ามรั้ว 110

16  ปีชาย

ทอง

วิ่ง 200

14  ปีชาย

เงิน

 

 

วิ่ง 200

16  ปีชาย

เงิน

 

วิ่ง 200

16  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 1,500

16  ปีชาย

เงิน

ผลัด 4x100

16  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x100

18  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x100

18  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 3,000

16  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 400

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 400

18  ปีชาย

เงิน

วิ่งข้ามรั้ว 400

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 100

16  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 100

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 100

18  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 100

18  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 800

14  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 800

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 200

18  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x400

16  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x400

18  ปีหญิง

เงิน

กระโดดสูง

18  ปีชาย

เงิน

ผลัด 4x400

18  ปีชาย

ทองแดง

ทุ่มน้ำหนัก

18  ปีชาย

ทองแดง

พุ่งแหลน

18  ปีชาย

ทองแดง

กระโดดไกล

14  ปีชาย

ทองแดง

วิ่งข้ามรั้ว 100

16  ปีหญิง

ทองแดง

วิ่ง 200

18  ปีชาย

ทองแดง

รวม   46  เหรียญ

 11 ทอง

  25  เงิน 

 10  ทองแดง

Comments