นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
chalermkeat.l@phukhieo.ac.th
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44"

โพสต์23 ธ.ค. 2562 22:56โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 23:04 ]

สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียวได้รับรางวัล 16 เหรียญทอง, 18 เหรียญเงิน, และ 16 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ครูผู้ฝึกซ้อม และนักกีฬา พร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:53โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 00:53 ]

ขอเชิญชมการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าพ่อแสนคำมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

โพสต์4 ธ.ค. 2562 22:18โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 22:19 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ "เจ้าพ่อแสนคำมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนภูเขียว จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้มีคณะครู ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มีการแต่งกายด้วยชุดแฟนซีเพื่อสร้างสีสันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
#เจ้าพ่อแสนคำมินิมาราธอน

โพสต์3 ธ.ค. 2562 20:42โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 20:42 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนภูเขียวเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ "เจ้าพ่อแสนคำมินิมาราธอน" ณ บริเวณรอบบึงหนองผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กีฬาโซนหุบเขา ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ธ.ค. 2561 06:26โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 06:27 ]

โรงเรียนภูเขียวขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561   ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม กีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1

โพสต์21 พ.ย. 2561 03:07โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 03:09 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม
กีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ชาย/หญิง 
คัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ

กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 68

โพสต์7 ต.ค. 2561 06:28โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 06:28 ]


https://drive.google.com/open?id=1e_FVhcOhOlsMTuAFSFiu52yRcenia5BN

“เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ปลูกฝังนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่ “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากพ่อเมืองภูเขียว เป็นประธานในพิธี

    โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดกีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว “เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เกิดทักษะทางการกีฬา  ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  ครูและผู้ปกครอง ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด

 นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์  กล่าวว่า “มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ในวันนี้ การแข่งขันในครั้งนี้นับว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย” 

    นอกจากนี้ นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์  ยังกล่าวขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว ที่อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและการจราจร ขอบคุณโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่คอยดูแลปฐมพยาบาล ขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคณะสีที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวว่า โรงเรียนภูเขียวตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนด้านทักษะการเล่นกีฬา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา

นายดุสิต เพชรล้ำ พร้อมครอบครัว ได้เป็นผู้แทนมอบลำโพงพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 18 ชุด จำนวนเงิน 90,000 บาท  จากสวนน้ำโปรแหวน โดยคุณพรอนงค์ เพชรล้ำ เพื่อติดตั้งภายในอาคารโดม “เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมี นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบลำโพงพร้อมสายสัญญาณในครั้งนี้

นอกจากนี้ภายในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของนักเรียนและคณะครูทั้ง 6 คณะสี การแสดงฟ้อนรำจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในปีนี้ได้แก่ นางสังวาลย์ นาถวิล ครู ชำนาญการพิเศษ และ นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ  นักกีฬาอาวุโส ได้แก่ นายเจริญ พรมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ  โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  


กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

สรุปเหรียญรางวัลกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

โพสต์21 ธ.ค. 2560 23:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 22:45 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

สรุปเหรียญรางวัลกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42
ประจำปี  2560

ที่

ชนิดกีฬา

ประเภท

เหรียญรางวัล

ผู้ฝึกสอน

1

ฟุตบอล

14 ปีชาย

ทองแดง

นายชุมพล  แก้วมณี

นายเจริญ  ราคาแก้ว

นายจักรกฤษณ์  มีศิลป์

นายประวิทย์  ภูทัดทาน

2

ฟุตซอล

18  ปีหญิง

ทอง

นายปกาศิต  คมคาย

นายฉัตรชัย  จันทร์ดี

นายดุสิต  ทองวรรณ

นายดวงดี  โชติสุภาพ

นายอาคม  โชคบัณฑิต

3

บาสเกตบอล

18  ปีหญิง

ทองแดง

นางสาวฉวีวรรณ  แดนละลม

นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ

ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์  เกียนแก้ง

นางสาววริศรา  ปลายชัยภูมิ

4

วอลเลย์บอลในร่ม

16  ปีชาย

ทอง

นายเจริญ  พรมทอง

นางเทพา  พรมทอง

นายสมควร  ชนะภู

นายรุ่งอรุณ  ห่อไธสง

18 ปีชาย

เงิน

14 ปีชาย

เงิน

5

วอลเลย์บอลชายหาด

16  ปีหญิง

ทอง

นายเอนก  สีหาแสน

นางสาวกัณฐกาญจน์  แสงบุญเกิด

18  ปีหญิง

เงิน

6

มวยสากลสมัครเล่น

ไม่เกิน 51 ชาย

ทอง

นายเฉลิมเกียรติ  ฦๅชา

นายธนชน  กุดหอม

นายรัชพล  จันทร์สว่าง

นางสาวฐานิตา  อู่เจริญ

ไม่เกิน 75 ชาย

เงิน

ไม่เกิน 61 หญิง

ทองแดง

ไม่เกิน 45 หญิง

ทองแดง

7

กรีฑา

 

 

 

 

 

 

กรีฑา

ผลัด 4x100

16  ปีชาย

ทอง

นายรังสรรค์  ไพศาลพงศ์

นางสังวาลย์  นาถวิล

นางสุนันทา  ภิรมไกรภักดิ์

นายปรีชากร  ภาชนะ

นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์

ว่าที่ ร.ต.สุชาติ  คำนกคุ้ม

นายอริยะ  ขวัญทรง

ผลัด 4x400

16  ปีชาย

ทอง

ผลัด 4x400

14  ปีชาย

ทอง

วิ่ง 400

16  ปีชาย

ทอง

วิ่งข้ามรั้ว

16  ปีชาย

ทอง

วิ่ง 5,000

16  ปีชาย

ทอง

วิ่งข้ามรั้ว 110

16  ปีชาย

ทอง

วิ่ง 200

14  ปีชาย

เงิน

 

 

วิ่ง 200

16  ปีชาย

เงิน

 

วิ่ง 200

16  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 1,500

16  ปีชาย

เงิน

ผลัด 4x100

16  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x100

18  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x100

18  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 3,000

16  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 400

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 400

18  ปีชาย

เงิน

วิ่งข้ามรั้ว 400

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 100

16  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 100

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 100

18  ปีหญิง

เงิน

วิ่ง 100

18  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 800

14  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 800

16  ปีชาย

เงิน

วิ่ง 200

18  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x400

16  ปีหญิง

เงิน

ผลัด 4x400

18  ปีหญิง

เงิน

กระโดดสูง

18  ปีชาย

เงิน

ผลัด 4x400

18  ปีชาย

ทองแดง

ทุ่มน้ำหนัก

18  ปีชาย

ทองแดง

พุ่งแหลน

18  ปีชาย

ทองแดง

กระโดดไกล

14  ปีชาย

ทองแดง

วิ่งข้ามรั้ว 100

16  ปีหญิง

ทองแดง

วิ่ง 200

18  ปีชาย

ทองแดง

รวม   46  เหรียญ

 11 ทอง

  25  เงิน 

 10  ทองแดง

1-8 of 8